Author Archive

 • CAO-onderhandelingen afgerond!

  Op 20 juni jl. werd een ontwerpakkoord voor een cao 2013-2014 afgesloten. Het komt er nu op neer dat de nodige financiële middelen gegarandeerd moeten worden door de Vlaamse overheid.  Gaat zij dit engagement nakomen? Hierna geven wij wat commentaar op het bereikte resultaat. Het feit dat wij tot een akkoord zijn ...

  Gepost op 21 juni 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • De toekomst van De Lijn: ook uw zaak!

  Vandaag (21 juni 2013) werden de vertegenwoordigers van het personeel via een bijeenkomst van de Algemene Ondernemingsraad ingelicht over de plannen van De Lijn. Na de middag werd het personeel van de betrokken diensten (Personeel, Marketing en Financiën/ICT) via personeelsbijeenkomsten op de hoogte gebracht. Voor dergelijk groots opgezet plan lijkt het ...

  Gepost op 21 juni 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • Voorontwerp CAO 2013-2014 in beraad

  Gisteren kwam het VVM-comité samen om zich te buigen over het voorontwerp CAO 2013-2014. Na overleg werd besloten om dit ontwerpakkoord te aanvaarden.   Wij zullen echter pas ons definitief akkoord geven wanneer enkele belangrijke verduidelijkingen of aanpassingen worden toegevoegd aan dit ontwerp. Wij stemmen deze standpunten heel binnenkort af met ...

  Gepost op 13 juni 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • Knijp niet langer een oogje dicht!

  Op 17 mei organiseerde ACV-Openbare Diensten een studiedag rond agressie. Verschillende sprekers kwamen aan het woord om duidelijk te maken hoe zij binnen hun organisatie omgaan met agressie. ACV Openbare Diensten zal de agressieproblematiek en mogelijke oplossingen van zeer nabij blijven opvolgen, en de alarmbel luiden waar nodig.  Welzijn op de ...

  Gepost op 28 mei 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • 31 mei, Tax Justice Day

  Binnenkort is er weer “Tax Freedom Day”.  Zoals elk jaar wordt dan in de verf gezet dat wij vanaf die dag voor onszelf werken en dat we de maanden daarvoor ‘voor de overheid’ hebben gewerkt. Wij vinden dit complete onzin want bedenken we wat er allemaal met dat belastinggeld wordt ...

  Gepost op 28 mei 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • Actiedag 6 juni: stads- en streekvervoer blijft rijden

  ACV en ABVV hebben besloten om op donderdag 6 juni samen actie te voeren. Meer concreet zal men een militantenconcentratie organiseren in Brussel. Deze gemeenschappelijke actie moet de druk verhogen op de federale overheid naar aanleiding van een nakende beslissing van de regering omtrent het eenheidsstatuut – de harmonisatie ...

  Gepost op 27 mei 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • De toekomst van De Lijn: erop of eronder

  De Lijn wil haar organisatie efficiënter en wendbaarder maken. Dit toekomstgericht en vooruitstrevend denken is positief en valt alleen maar aan te moedigen. De manier waarop ze dit willen aanpakken en vooral, de manier waarop ze dit communiceren naar de werknemers - zij die in dit verhaal een centrale rol ...

  Gepost op 16 mei 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • Opinie

  We hebben het op deze pagina’s al vaker aangekaart: de rij- en rusttijden van chauffeurs staan onder steeds grotere druk. Evenementen en openbare werken, gebrek aan eigen busbanen, meer reizigers, laks parkeerbeleid,…Onze mensen kunnen tientallen redenen aanhalen waarom de theoretische rijtijden en rustpauzes al te vaak niet overeenstemmen met de ...

  Gepost op 2 mei 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • De toekomst van De Lijn: een gemeenschappelijke uitdaging?

  Vorige week donderdag werden de leden van de respectievelijke ondernemingsraden over de grote ‘werven’ van De Lijn geïnformeerd. Het wordt stilaan voor iedereen duidelijk dat wat op stapel staat een heel belangrijke impact zal hebben op de organisatiestructuur, de werkprocessen, de arbeidsorganisatie en het personeelsbeleid,… van De Lijn. Blijkbaar is De ...

  Gepost op 29 april 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |
 • Paritaire cao-besprekingen 2013-2014

  De directie en de vakorganisaties kwamen op 26 april bijeen in het paritair comité voor de onderhandelingen rond de sociale programmatie 2013-2014. De beide partijen hebben verduidelijking gegeven bij de door hen ingediende eisen en verwachtingen. De bespreking verliep in alle openheid en met respect voor de sociale dialoog.  Er werd afgesproken ...

  Gepost op 29 april 2013 | Door : | Categorie : Geen categorie |