Berichten

 • Vakbondspremie De Lijn 2014

  Lees via onderstaande link de info over het nieuwe bedrag en de modaliteiten van de vakbondspremie 2014: vakbondspremie De Lijn2014

  Gepost op 3 december 2014 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Nieuwe tarieven De Lijn

  Nieuwe tarieven De Lijn - 65-plussers betalen 50 euro voor jaarabonnement - Mechelen, 12 november 2014 – De raad van bestuur van De Lijn heeft het voorstel voor  nieuwe tarieven aan de Vlaamse regering goedgekeurd. In dat voorstel wordt een rit met een bus of tram van ...

  Gepost op 13 november 2014 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Vakbonden bezoeken Minister Ben Weyts

  Gisteren hadden de vakbonden een gesprek met Minister Ben Weyts over de opgelegde besparingen bij De Lijn. Lees hier het pamflet dat naar aanleiding van dit gesprek werd opgesteld: pamflet bezoek Weyts

  Gepost op 24 september 2014 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Rekenhof kritisch voor het personeelsbeleid bij De Lijn!

  Normaliter hadden wij niet op deze manier gereageerd op het verslag van het Rekenhof, ware het niet dat de laatste dagen ook de publieke opinie – via de pers – kennis heeft kunnen nemen van het rapport. Wij zagen ons dus verplicht om wat tekst en uitleg te verschaffen aan ...

  Gepost op 25 februari 2013 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Invoering van de elektronische maaltijdcheques bij De Lijn

  Op 16 november jl. hebben de directie en de vakbonden van De Lijn een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten over de invoering van e-maaltijdcheques. Vanaf wanneer? Vanaf de prestaties van de maand januari 2013 zullen de maaltijdcheques in elektronische vorm worden toegekend. Hoe? Aan de werknemers wordt een gratis kaart ter beschikking ...

  Gepost op 19 november 2012 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Nieuws uit het overleg vakbonden met de directie De Lijn

  Niet-vervanging bruggepensioneerden: na maanden getouwtrek is de kogel door de kerk. Wij kregen van de overheid de toestemming op onze bruggepensioneerden niet te vervangen. Hierdoor kan de vermindering van het personeelsbestand worden opgevangen zonder naakte afvloeiingen. CAO tijdskrediet: de invoering van een 1/5 landingsbaan vanaf 50 jaar bij 28 jaar loopbaan ...

  Gepost op 22 oktober 2012 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Een nieuw besparingsplan voor De Lijn ?

  Maandag heeft de Vlaamse regering haar begroting 2013 bekend gemaakt. In de fameuze septemberverklaring van de Minister-president wordt aangekondigd dat een inspanning van 100 miljoen EUR wordt gevraagd aan de ambtenaren en personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de duidelijkheid: De Lijn wordt ook geviseerd. De Vlaamse regering wil ...

  Gepost op 27 september 2012 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Vermindering van het aanbod en het gevaar van deregulering

  De laatste weken is in de publieke opinie veel publiciteit gemaakt over de sponsoring van de nachtbussen en over de afschaffing van de snelbussen.  In DIT OPINIESTUK  formuleren wij onze bezorgdheden omtrent deze evolutie. Men mag misschien de idee hebben dat het hier gaat over kleine niches in ‘de markt’. Wij proberen ...

  Gepost op 24 mei 2012 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Akkoord sociaal plan en garanties

  Het akkoord sociaal plan naar aanleiding van de besparingsmaatregelen vindt U hier; garanties (en werkwijzen) voor het personeel!  Zoals jullie weten heeft de uitvoering van het besparingsplan ‘De Lijn’ ingrijpende gevolgen voor de werknemers van De Lijn, vooral bij de werknemers van de ‘beweging’. Er werd een CAO ondertekend die aan ...

  Gepost op 6 april 2012 | Door : | Categorie : Berichten |
 • Garanties voor het personeel!

  Zoals jullie weten heeft de uitvoering van het besparingsplan ingrijpende gevolgen voor de werknemers van De Lijn, vooral bij de werknemers van de ‘beweging’. Gisteren werd door De Lijn en de vakbonden onderhandeld over de garanties en een plan van aanpak. Leidraad in deze discussie was het akkoord van 26 februari ...

  Gepost op 7 maart 2012 | Door : | Categorie : Berichten |
Page 1 of 212