Geen categorie

Uitbetaling van de niet-recurrente bonus aan alle personeelsleden van De Lijn

Gepost op 30 juni 2014 | Door : | Categorie : Geen categorie |

We verwijzen naar de sociale programmatie 2013-2014.

Eind juli 2014 (weddetrekkenden) en rond 10 augustus 2014 (loontrekkenden) wordt in principe aan het personeel van De Lijn een eenmalige bonus uitgekeerd van 140 euro (bruto).

In principe omdat de uitkering van deze bonus afhangt van een doelstelling die in de cao werd vastgelegd. De doelstelling is een absolute wettelijke voorwaarde om een bonus te kunnen toekennen.

De doelstelling is een daling van de frequentiegraad gemiddeld berekend over de periode januari 2014 tot en met juni 2014 ten opzichte van de frequentiegraad gemiddeld berekend over de periode januari 2013 tot en met 2013.

Zoals het er nu naar uitziet, halen wij deze doelstelling en kan de bonus zoals afgesproken worden uitgekeerd.