Geen categorie

Supporters Openbaar Vervoer geven proefprojecten basisbereikbaarheid een kans

Gepost op 4 januari 2016 | Door : | Categorie : Geen categorie |

Persbericht:

Supporters Openbaar Vervoer geven proefprojecten basisbereikbaarheid een kans

De Vlaamse regering keurde vandaag de conceptnota basisbereikbaarheid goed.
In deze conceptnota worden 3 proefprojecten aangekondigd die het concept basisbereikbaarheid een invulling zullen geven, meer bepaald in de vervoerregio’s Mechelen, Aalst en Oostende (Westhoek).

· De supporters van het openbaar vervoer vragen in de eerste plaats een constructieve dialoog met de Vlaamse Regering over het nieuwe concept basisbereikbaarheid.

De supporters hebben bij voorliggende initiatieven belangrijke aandachtspunten:

* De reiziger moet centraal staan. Op dit ogenblik komt de betrokkenheid van de reiziger onvoldoende aan bod en zijn er onvoldoende garanties op een passend aanbod.
* Aanbod moet geënt worden op bestemmingen en het vervoerspotentieel van deze bestemmingen en niet op de kostendekkingsgraad van een lijn.
* De regierol en de aanwezigheid van een uniek aanspreekpunt zijn nu absoluut onduidelijk en moeten uitgeklaard worden tijdens het proefproject.
* De aangekondigde tariefintegratie is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van basisbereikbaarheid. De supporters vragen eenvormige en betaalbare tarieven die niet afhankelijk zijn van de aangeboden modus van openbaar vervoer.
* Proefprojecten moeten een duurzame en kwaliteitsvolle basis voor bereikbaarheid bieden voor alle types reizigers (jongeren, ouderen, minder mobielen en vervoersarmen).
* Leerpunten uit proefprojecten moeten benut worden en zullen moeten leiden tot een versterking van het concept basisbereikbaarheid.

In naam van supporters:
Miguel Vertriest Netwerk Duurzame Mobiliteit
Thomas Vael ACV Openbare Diensten
Bert D’Hondt Welzijnszorg
Greg Verhoeven ABVV
Ellen Ophalvens OKRA