Onze opinie

Persbericht 16 december 2012

Gepost op 16 december 2011 | Door : | Categorie : Onze opinie |

ACV vraagt meer ernst in besprekingen rond bijkomende besparingsrondes!

Het ACV herinnert aan de besparingen doorgevoerd in 2010-2011. Voor 2012 ligt er opnieuw een besparingsplan van tientallen miljoenen euro op tafel.

Bovenop dit plan voorziet de beheersovereenkomst in een jaarlijkse stijging van de kostendekkingsgraad van 0,5%. Voor ons is het duidelijk, dit kan enkel bereikt worden door en de inkomsten te verhogen én aan de uitgavenzijde te snoeien. Zowel De Lijn als de Vlaamse regering zullen dus keuzes moeten maken. Doen alsof men de geit en de kool kan sparen is boerenbedrog.

In dit debat zal men duidelijk oog moeten hebben voor de groeiende zorgen van de werknemers wat betreft het behoud van de werkgelegenheid en de bescherming van de loon- en arbeidsvoorwaarden.  En denkt men nu echt dat een bijkomende ingreep van 40 miljoen euro geen gevolgen zal hebben voor het niveau van dienstverlening?

Dus ja, het debat over hoe De Lijn haar inkomsten kan verhogen en over welk niveau van dienstverlening (basismobiliteit) men aan de reiziger wil blijven aanbieden, zal ten gronde en zeer omzichtig gevoerd moeten worden in de komende weken. Het ACV betreurt in dit opzicht de stemmingmakerij rond dit dossier en hoopt op een ernstig debat over de toekomst van de vervoersmaatschappij en haar privé partners. Wij zullen geen politieke en andere spelletjes aanvaarden op de kap van de werknemers.