X. Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Ingevolge de wet van 31 juli 1991 (Belgisch Staatsblad van 7 september 1991) valt de V.V.M. onder het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1967 houdende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

TERUGBETALING VAN MATERIELE SCHADE

Tussenkomst van de werkgever: 50 % in de kosten en dit met een maximum van
€ 74,37.