XI. Kledij

De werkgever is verplicht het personeel werk- en beschermingskledij ter beschikking te stellen. Onderhoud en herstelling vallen eveneens ten laste van de werkgever.

De directie is akkoord om de volgende kledingstukken voor ieder uniformplichtig personeelslid beschikbaar te maken in het kader van de uitoefening van zijn functie:
• sjaal
• Muts
• Thermisch ondergoed (tweedelig)
Sinds het najaar 2013 is er de mogelijkheid tot de bestelling van deze stukken. De muts mag enkel gedragen worden buiten het voertuig.

De directie zal in de periode 2013 – 2017 een nieuw uniform voor de chauffeur uittekenen, de principes van de dotatie moderniseren en de beschikbaarheid van de kledijstukken bespreken.

Het assortiment van de chauffeur zal uitgebreid worden met een fleece.

DOTATIES KLEDINGFONDS

Behoud van de huidige regeling: De aanpassing van de bedragen aan het indexcijfer van de confectieprijzen van Febeltex zal jaarlijks paritair worden bepaald.

Voor de chauffeur die in dienst komt na het afsluiten van onderhavige cao en die gehouden is tot het dragen van een uniform, wordt na de scholing de halve jaardotatie opgetrokken tot een volledige jaardotatie.

VERGOEDING VOOR HET REINIGEN VAN HET UNIFORM

De personeelsleden die rechtstreeks met het publiek in contact zijn en een gezags-, controle- of toezichtsopdracht uitoefenen of genoodzaakt zijn tot het dragen van de volledige dienstkledij, hebben recht op een zesmaandelijkse vergoeding voor het reinigen van het uniform.

Deze bedraagt € 22,98 per jaar, in januari aanpasbaar aan het indexcijfer. Deze vergoeding wordt, telkens de helft, op 1 januari en op 1 juli betaald.

Er wordt een premie van € 8,37 toegekend voor het afzomen van een broek (uniform).