XII. Verkeersfaciliteiten

Het betreft hier de toekenning van een algemene vrijverkeerkaart VVM-MIVB-TEC aan de personeelsleden en hun gezinsleden.