7. De Vlaamse aanmoedigingspremies

Boven op de RVA – uitkeringen kan u genieten van de Vlaamse aanmoedigingspremies. De voorwaarde is dat u geniet van het tijdskrediet of van het thematisch verlof.

Zorgkrediet (bij thematische verloven en tijdskrediet)
1. Tijdens je volledige beroepsloopbaan kan je maximum 1 jaar een aanmoedigingspremie zorgkrediet verkrijgen.

Deze periode van maximum 12 maanden is:

• niet proportioneel, d.w.z. je kan gedurende maximum 12 maanden een zorgpremie verkrijgen, ongeacht het percentage dat je onderbreekt, en
• cumulatief: voor het bepalen van de maximumduur van 1 jaar worden de maanden waarvoor je bij vorige aanvragen al een premie zorgkrediet hebt ontvangen, effectief (als volledige maanden) meegerekend.

2. Wanneer je tijdskrediet neemt, kun je de premie zorgkrediet aanvragen voor de zorg voor kinderen ten laste tot en met de leeftijd van 7 jaar, voor kinderen die (in het stelsel van de kinderbijslag) een handicap hebben van tenminste 66% geldt tot en met de leeftijd van 11 jaar.

Opleidingskrediet
Tijdens je volledige beroepsloopbaan kan je de premie opleidingskrediet voor de duur van maximum 2 jaar verkrijgen (werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit krijgen daar een half jaar bij).

Deze periode van maximum 24 maanden is:

• niet proportioneel, d.w.z. je kan gedurende maximum 24 maanden een premie opleidingskrediet verkrijgen, ongeacht of je een volledig of halftijds tijdskrediet neemt.
• cumulatief: voor het bepalen van de maximumduur worden de maanden waarvoor je bij vorige aanvragen al een premie opleidingskrediet hebt ontvangen, effectief meegerekend.

U moet wel een erkende opleiding volgen (we verwijzen hiervoor naar de website: www.vlaanderen.be/werk of naar de ACV-website: www.tijdskrediet.be)
U kan ook bij onze kantoren terecht.

Hoeveel bedraagt de premie?

Zie tabel

Als u alleen woont, eventueel met kinderen ten laste, krijg je 43,351euro boven op dat bedrag (u voegt dan een attest van gezinssamenstelling bij het aanvraagformulier).

50 – plussers die bij de RVA het stelsel volgen van ‘de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de of vermindering tot een halftijdse betrekking voor werknemers van 50 jaar en ouder, dubbel bedrag’, komen niet in aanmerking voor en opleidingskrediet.
Bij opname van een volledig tijdskrediet kunnen 50 – plussers wel een opleidingkrediet aanvragen.
De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremie maandelijks uit.

Formaliteiten

Aanvraagformulieren kan u downloaden van de website: www.vlaanderen.be/werk of www.tijdskrediet.be
Deze formulieren kan u ook verkrijgen op onze ACV – kantoren.

Heb je vragen over de aanmoedigingspremies, bel dan het nummer 1700 (elke werkdag tussen 9 en 19 uur)