XXI. Beoordeling

Het personeel wordt op regelmatige tijdstippen beoordeeld.

De beoordeling is gebaseerd op het functioneren in de huidige functie van betrokkene.

De beoordelingscriteria evenals de ponderatie ervan kunnen variëren naargelang de functie.

Het resultaat van de beoordeling is mede bepalend bij een verandering van de toestand van het personeelslid (mutatie, promotie, …). Bij mutatie, promotie of verandering van functie wordt een totale evaluatie van het personeelslid doorgevoerd.

Het resultaat van de beoordeling kan het voorwerp uitmaken van een bespreking met betrokkene. Betrokkene kan beroep aantekenen tegen de uitgebrachte beoordeling en kan zich hierbij laten bijsta