XXIV. Arbeidsgeneeskundige dienst

De Lijn heeft de C.B.M.T. aangeduid als arbeidsgeneeskundige dienst.

De arbeidsgeneesheer van de arbeidsgeneeskundige dienst moet trachten de vergaderingen van het comité V.G.V. zo veel mogelijk bij te wonen. Binnen het kader van de reglementering kunnen bepaalde werknemers aan een onderzoek onderworpen worden. Tevens houdt de dienst zich bezig met het medisch toezicht van de zgn. risicoposten.