XXIV. Sociale voorzieningen

Een dienst met als naam “Lijnwerk” werd opgericht.

Deze dienst heeft tot doel het beheer van de sociale, culturele en vrijetijdsvoorzieningen voor de actieven en niet-actieven van De Lijn, o.m.:
• het nemen van allerlei maatregelen tot verbetering van het arbeidsklimaat bij de V.V.M.;
• het verlenen van materiële en immateriële sociale hulp aan haar leden (gezinsleden);

De dienst wordt paritair beheerd door enerzijds de V.V.M. en anderzijds de oprichtende syndicale organisaties.

We zetten de sociale voordelen op een rijtje:
• tussenkomst in het sociaal verzekeringspakket (in geval van blijvende ongeschiktheid);
• aankoop van sinterklaasgeschenken;
• tussenkomst in een vakantieverblijf ;
• toelage in de organisatie van een sinterklaasfeest;
• tussenkomst in de medische kosten van de actieven;
•tussenkomst in de hospitalisatiekosten van de gepensioneerden;
• tussenkomst in de studiekosten;
• oprichting van een hulpfonds ten behoeve van bepaalde eventuele sociale noodsituaties;
• tussenkomst in jeugdvakanties;
• pensioneringsgeschenk;
• financiële tussenkomst in de aankoop van een personal computer.
• korting ‘aansluiting VTB-VAB’
• gratis hospitalisatieverzekering

Voor meer informatie kan u terecht bij de sociaal assistenten van De Lijn en bij Sofie Saelaert van de Centrale diensten van De Lijn.