ACV bij De Lijn?

Mobiliteit staat vandaag volop in de actualiteit.

De Lijn – met officiële naam: de Vlaamse vervoermaatschappij – is niet meer weg te denken uit het straatbeeld.

Wist je dat De Lijn jaarlijks ongeveer 184.603.633 kilometers aflegt en dit met ongeveer een 4.000 voertuigen (standaardbussen, gelede bussen, snelbussen, trams,…). Op jaarbasis worden meer dan 462.000.000 reizigers vervoerd!

De groei van De Lijn gaat gepaard met het aantrekken van heel wat nieuwe medewerkers. Eind 2009 stelt De Lijn meer dan 8.000 medewerkers tewerk, waarvan ongeveer 6.500 loontrekkenden. 17% van deze medewerkers zijn vrouwen. Bij de groep loontrekkenden (chauffeurs en technisch personeel) ligt het percentage echt beduidend lager.

Als personeelslid van De Lijn – bediende of arbeider – word je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden. Het arbeidscontract valt onder de wet van 3 juli 1978. Ook al werk je voor een overheidsbedrijf, je bent dus geen ambtenaar!

Je loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Deze CAO’s, de zogenaamde sociale programmatie, worden in principe om de twee jaar afgesloten in het paritaire comité voor het Vlaamse stad en streekvervoer.

In een aparte brochure ‘Sociale Gids De Lijn’ geven wij tekst en uitleg bij de sociale reglementering van het bedrijf. Zo vind je in onze brochure de actuele wedde- en loonschalen. Er wordt ook meer uitleg gegeven over aanwerving en promotie, de
arbeidstijdregeling, de verlofstelsels, het tijdskrediet, het aanvullende pensioenplan, de hospitalisatieverzekering, enz. Je vindt er dus een antwoord op al je vragen!

De Lijn is ook een bedrijf waar het sociale overleg op een gestructureerde manier is georganiseerd. Om de vier jaar wordt in jouw entiteit ( Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en het hoofdbestuur ‘Mechelen’) een ondernemingsraad en een comité ‘preventie en bescherming op het werk verkozen.
Inderdaad, er worden bij De Lijn sociale verkiezingen georganiseerd. Je kunt dus je afgevaardigden in deze overlegorganen zelf kiezen.

Tevens vind je in elke stelplaats, werkplaats of afdeling van het bedrijf, militanten – afgevaardigden – van het ACV die je met raad en daad kunnen bijstaan. Onze afgevaardigden kunnen je informeren over het reilen en zeilen van het bedrijf. Aarzel dus niet om hen aan te spreken!