II b. Uitzendarbeid

Principes

• Er wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden een beroep gedaan op uitzendarbeid.
• De periode van uitzendarbeid is in principe van korte duur en duidelijk afgebakend.

Voorbeelden:
– Tijdelijke vermeerdering van het werkvolume dat niet kan opgevangen worden door het aanwezige personeel;
– Een onvoorziene afwezigheid van een personeelslid;
– De opstart van een nieuw initiatief waarvan de omvang of de continuïteit moeilijk kan ingeschat worden.

Modaliteiten

• De uitzendkracht voldoet aan de aanwervingvoorwaarden qua diploma die geldt voor de functie waarvoor een beroep op uitzendarbeid wordt gedaan.
• Indien nodig blijkt de functie die een uitzendkracht uitoefent vacant te verklaren, mag de uitzendkracht die reeds zes maanden is tewerkgesteld bij De Lijn zich hiervoor kandidaat stellen, wanneer hij/zij deze functie uitoefent of uitgeoefend heeft en voor zover hij/zij voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden die gelden voor de externe kandidaten.
• Na één jaar tewerkstelling als uitzendkracht wordt een contract van bepaalde duur aangeboden.
• In de arbeidsovereenkomst die aangeboden wordt aan een nieuw personeelslid dat aansluitend voor de indiensttreding minstens zes maanden als uitzendkracht tewerkgesteld was bij De Lijn, wordt geen proefperiode meer voorzien, voor zover gedurende deze zesmaanden een gelijkaardige functie werd uitgeoefend.